Wedstrijdregelement - HSV de Voorn te Harlingen

Hengelsportvereniging 'De Voorn'
Harlingen
Ga naar de inhoud

Wedstrijdregelement

Wedstrijdreglement zomer- en wintercompetitie

 
 1. Een deelnemer aanvaardt dit reglement en wordt geacht het te kennen.
 2. De zomercompetitie bestaat uit 7 wedstrijden op gewicht. De eerste drie wedstrijden zijn dobberwedstrijden en de laatste vier worden gevist met een vrije hengel naar keuze (feeder, match of vaste hengel) en deze is voorzien van één haak. U mag meer dan twee hengels of topsets voor gebruik gereed hebben.
 3. De wintercompetitie bestaat uit vijf wedstrijden op gewicht. Er wordt gevist met een vrije hengel naar keuze (feeder, match of vaste hengel) en deze is voorzien van één haak. U mag meer dan twee hengels ot topsets voor gebruik gereed hebben.
 4. Het besluit of deze wedstrijden doorgaan wordt genomen door de wedstrijdcommissie, afhankelijk van de weersomstandigheden.
 5. Het gebruik en in het bezit hebben van gekleurde maden en vers de vase tijdens de wedstrijden is verboden.
 6. Voer en aas mogen geen chemische kleurstoffen bevatten.
 7. Een deelnemer vist op de plaats die hem door loting is toegewezen. De deelnemer mag ten hoogste één meter links of één meter rechts van zijn steknummer gaan zitten.
 8. Als er gevist wordt met de feeder- of matchhengel, dan mag er maar vier meter naar links of naar rechts uitgeweken worden van het steknummer, dit i.v.m. het lastig vallen van de buurman of buurvrouw.
 9. De wedstrijd begint bij het eerste signaal. Voeren en vissen is pas na het eerste signaal toegestaan. Het gereed maken van de hengel en peilen is voor het eerste signaal toegestaan.
 10. Er mag tot vijf minuten na het eerste signaal geplonsd worden, daarna mag alleen met kleine beetjes bijgevoerd worden.
 11. De gevangen vis m.u.v. paling, snoek en snoekbaars moet levend bewaard worden in een leefnet van voldoende afmetingen voor weging aan het einde van de wedstrijd.
 12. Na 4 uren vissen, bij het tweede signaal, eindigt de wedstrijd.
 13. Na het eindsignaal dient er onmiddellijk te worden opgehaald, alleen de vis die zich ten tijde van het eindsignaal onthaakt in het leefnet bevindt word meegeteld.
 14. De deelnemer is bij de weging aanwezig om het gewicht te vernemen.
 15. Bij niet naleving van het reglement vervalt het recht op klassering.
 16. Protesten dienen gemeld te worden bij de wedstrijdcommissie.
 17. De wedstrijdleiding bepaalt of het wedstrijdreglement is nageleefd.
 18. De uitspraak van de wedstrijdleiding is bindend, ook in niet voorziene gevallen.
 19. De wedstrijdleiding c.q. de visclub(s) is niet aansprakelijk voor geleden schade tijdens de wedstrijden.
 20. Laat geen rommel achter op de visplek.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puntentelling en regels zomercompetitie
 
 1. Er worden 7 wedstrijden gevist waarvan het slechtste resultaat wordt afgetrokken.
 2. Er wordt gevist in een A- en een B-klasse.
 3. De winnaars van een wedstrijd in deze klasse krijgen 1 punt, de nummers twee krijgen 2 punten enz. Bij een gelijk gewicht wordt hetzelfde puntentotaal toegekend.
 4. Het maximum aantal punten bedraagt 10 (ook als niets wordt gevangen of niet is deelgenomen).
 5. Jaarlijks degraderen 3 vissers uit de A-klasse en promoveren 3 vissers uit de B-klasse.
 6. De eerste 3 vissers in het eindklassement van de A- en de B-klasse ontvangen een ereteken.
 
 
 
 
 
 
 
Puntentelling en regels wintercompetitie
 
 1. Voor de competitie wordt de slechtste wedstrijd afgetrokken tenzij er een of meer wedstrijden uitvallen, dan telt (tellen) deze(n) als aftrekwedstrijd(en). Het kan dus betekenen dat er meerdere aftrekwedstrijden zijn.
 2. Er wordt gevist in twee vakken. Er is geen A en B klasse.
 3. De winnaars van een wedstrijd krijgen 1 punt, de nummers twee krijgen 2 punten enzovoort. Bij een gelijk gewicht wordt hetzelfde puntentotaal toegekend. Het maximum aantal punten bedraagt 10 (ook als niets wordt gevangen of niet is deelgenomen).
 4. De eerste 5 vissers in het eindklassement ontvangen een ereteken.
 
 
 
 
Copyright © 2005-2020 Hengelsportvereniging 'De Voorn' Alle rechten voorbehouden
Terug naar de inhoud