Besturenwedstrijd - HSV de Voorn te Harlingen

Hengelsportvereniging 'De Voorn'
Harlingen
Ga naar de inhoud

Besturenwedstrijd

Zaterdag 3 september 2016
Slechte vangst tijdens besturenwedstrijd

Reduzum, Zaterdagmorgen is de besturenwedstrijd gevist. Deze wedstrijd wordt ieder jaar gehouden voor de bestuurs- en commissieleden van HSV de Voorn (Harlingen), HSV de Deinende Dobber (St. Annaparochie), HSV Op Lok Ut (Metslawier) en HSV Ons Genoegen (Makkum). De wedstrijd wordt bij toerbeurt georganiseerd door één van de hierboven genoemde hengelsportverenigingen; dit jaar werd hij georganiseerd door HSV De Deinende Dobber te St. Annaparochie.
De inschrijving was om 06.00 uur in Herberg Jonke Sikke te Jellum, waar de 16 deelnemers onthaald werden op een bakje koffie of thee. Na de loting en het openingswoord van Frans Temme vertrok iedereen naar het viswater aan de Zwette bij Reduzum, waar om 08.00 uur het startsignaal werd gegeven. Het was bewolkt weer, maar met ook veel zon. Veel zin had de vis er niet in, op een enkele uitschieter na was de visvangst slecht. Sytze van der Meer van HSV de Voorn wist op de kopstek de nodige vissen te vangen, maar haalde het toch niet bij Ruud de Boer van HSV De Deinende Dobber, die op steknummer 2 de wedstrijd won met 3.100 gram.
Om 12.00 uur werd het eindsignaal gegeven en werden de vangsten gewogen. Daarna vertrok iedereen weer naar Jonker Sikke voor de prijsuitreiking en een heerlijke broodmaaltijd. Ondanks de matige vangst kon men terug kijken op een zeer geslaagde wedstrijd.
 
De uitslag was als volgt:

Nr.:
1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

Naam:

Ruud de Boer
Sytze vd Meer
Herman Iedema
Ids Idzenga
Harrie Old Olthof
Adrie vd Wiel
Siep Stelpstra
Tiny Hooisma-Hut
Frans Temme
Piet de Boer
HSV:
de Deinende Dobber
de Voorn
Op Lok Ut
Ons Genoegen
Ons Genoegen
Op Lok Ut
Op Lok Ut
de Voorn
de Deinende Dobber
Op Lok Ut

Gewicht:

3.100 gram
1.840 gram
1.780 gram
1.580 gram
960 gram
830 gram
770 gram
685 gram
645 gram
340 gram
 
De drie vissers met de hoogste score ontvingen een rollade. De grootste vis werd gevangen door Ids Idzenga (HSV Ons Genoegen), hij ving een brasem van 41,5 cm.
Aan de vereniging met de hoogste score en de visser met de grootste vis werd een wisselbeker uitgereikt.

Het verenigingsklassement is als volgt (in gemiddelden per vereniging):

Nr.:
1
2
3
4

HSV:
de Deinende Dobber
Op Lok Ut
de Voorn
Ons Genoegen
HSV:
St. Annaparochie
Metslawier
Harlingen
Makkum

Gewicht:

795 gram
746 gram
618 gram
508 gram
Copyright © 2005-2020 Hengelsportvereniging 'De Voorn' Alle rechten voorbehouden
Terug naar de inhoud